Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data utworzenia Data aktualizacji Termin składania ofert
11/09/2020 - 13:00 11/09/2020 - 13:00 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do samochodu specjalnego, sanitarnego oraz samochodu do rozwożenia posiłków Zamawiającego tj. dla SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.13.2020.DTg.267.DŻ.344) 21/09/2020 - 09:30
02/09/2020 - 14:15 02/09/2020 - 14:15 Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu) -DZz.380.3.19.2020.DTg.329 17/09/2020 - 09:30
31/08/2020 - 15:15 31/08/2020 - 15:15 Modernizacja pomieszczeń Pawilonu nr XVII z przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej (DZz.380.3.18.2020.DTg.328) 15/09/2020 - 11:30
12/08/2020 - 14:30 19/08/2020 - 12:30 Zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka (DZz.380.3.14.2020.DTg.263,273.P) 24/08/2020 - 09:30
07/08/2020 - 14:30 07/08/2020 - 14:30 Dostawy owoców i warzyw nowalijek (powtórka) oraz pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.12.2020.DŻ.222.P.311) 19/08/2020 - 09:30
24/07/2020 - 14:30 24/07/2020 - 14:30 Zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerowow i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.14.2020.DTg.263,273) 03/08/2020 - 09:30
07/07/2020 - 13:45 07/07/2020 - 13:45 Dostawy owoców i warzyw nowalijek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.12.2020.DŻ.222) 17/07/2020 - 09:30
19/06/2020 - 14:15 19/06/2020 - 14:15 Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Apteki Szpitalnej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.10.2020.LAp.163) 03/07/2020 - 09:30
09/06/2020 - 15:15 17/06/2020 - 14:45 Dostawy wody dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.9.2020.DTg.157) 25/06/2020 - 09:30
29/05/2020 - 14:30 29/05/2020 - 14:30 Dostawy łyżek, widelców, czajników bezprzewodowych i dzbanków plastikowych (DZz.380.2.25.2019.DŻ.338.DZz.352.2P) - Zapytanie ofertowe 04/06/2020 - 09:30
28/05/2020 - 15:15 03/06/2020 - 14:45 Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi (DZz.380.3.11.2020.LAp.191,208) 09/06/2020 - 09:30
20/05/2020 - 12:30 20/05/2020 - 12:30 Usługa prowadzenia konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej dźwigów (DZz.380.2.11.2020.DTg.198) 27/05/2020 - 09:30
23/04/2020 - 13:45 23/04/2020 - 13:45 Dostawy międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.4.2020.LLb.52.P 04/05/2020 - 09:30
22/04/2020 - 14:45 22/04/2020 - 14:45 Wykonywanie czynności operatora kotłowni SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.8.2020.DTg.166) 28/04/2020 - 12:30
16/04/2020 - 13:30 16/04/2020 - 13:30 Dostawy artykułów higieny osobistej, chemii gospodarczej, środków czystości oraz innych artykułów pomagających w utrzymaniu czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) 24/04/2020 - 09:30
14/04/2020 - 13:45 14/04/2020 - 13:45 Dostawy drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów cateringowych i opakowań plastikowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.2.25.2019.DŻ.338.DZz.352.P - ZAPYTANIE OFERTOWE 21/04/2020 - 09:30
26/03/2020 - 12:45 26/03/2020 - 12:45 Dostawy artykułów higieny osobistej, chemii gospodarczej, środków czystości oraz innych artykułów pomagających w utrzymaniu czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.8.2020.DZz.103.DPe.111) 03/04/2020 - 09:30
19/03/2020 - 14:15 19/03/2020 - 14:15 Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.28.2019.LAp.410.P 27/03/2020 - 09:30
17/03/2020 - 14:30 17/03/2020 - 14:30 Dostawy warzyw, owoców i ziemniaków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórka (DZz.380.3.5.2020.DŻ.55.P) 25/03/2020 - 09:30
09/03/2020 - 15:00 09/03/2020 - 15:00 Najem ambulansu drogowego typu "B" dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.6.2020.LIp.79) 17/03/2020 - 11:30

Strony