Październik 2018

Dostawy sprzętu ogrodniczego, wózków transportowych, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu ... (DZz.380.3.26.2018.DGt.520)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy sprzętu ogrodniczego, wózków transportowych, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych”
Data utworzenia: 
wtorek, 30 Październik, 2018 - 14:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 13 Listopad, 2018 - 09:30

Dostawa i montaż płyt OSB oraz wykładziny PCV na parterze i I piętrze Pawilonu Dziennego - Fickówka (DZz.380.2.24.2018.DGt.453) - Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa i montaż płyt OSB oraz wykładziny PCV na parterze i I piętrze Pawilonu Dziennego - Fickówka
Data utworzenia: 
piątek, 26 Październik, 2018 - 14:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 6 Listopad, 2018 - 09:30

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Przedmiotem zamówienia jest: 
zakup energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.25.2018.DGt.504) Postępowanie prowadzone jest w ramach grupowych zakupów. Szczegóły postępowania dostępne są na stronie: http://bip.metropoliagzm.pl/article/przetarg-nieograniczony-11
Data utworzenia: 
środa, 17 Październik, 2018 - 07:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 29 Październik, 2018 - 10:00

Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części (pakietów) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):
Data utworzenia: 
wtorek, 16 Październik, 2018 - 14:00
Termin składania ofert: 
czwartek, 3 Styczeń, 2019 - 09:30

Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków - powtórka (Dzp.380.2.19.2018.DGt.394.P) - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 1 Październik, 2018 - 13:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 9 Październik, 2018 - 09:30