Styczeń 2022

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2021 roku

W załączniku wykaz instytucji przeprowadzających kontrole. Stan na koniec 2021 r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected] )