Lipiec 2020

Dostawy owoców i warzyw nowalijek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.12.2020.DŻ.222)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy owoców i warzyw nowalijek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku   Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/361945
Data utworzenia: 
wtorek, 7 Lipiec, 2020 - 13:45
Termin składania ofert: 
piątek, 17 Lipiec, 2020 - 09:30

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2020r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2020r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji, Nadzoru i Jakości (e-mail: [email protected] )

Klauzula - Monitoring wizyjny

Klauzula informacja dla osób przebywających na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w systemie monitoringu wizyjnego
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: