Książka teleadresowa

Imię i Nazwiskosortuj malejąco Stanowisko Dział E-mail Telefon
Iwona Szołtysek p.o. Kierownika Fizykoterapia iwona.szoltysek@psychiatria.com 324328112, 324328185
Izabela Kozłowska Specjalista DN - Dział Organizacji i Nadzoru izabela.kozlowska@psychiatria.com 324328121
Joanna Blazel - LD - Pracownia diagnostyczna EKG,EEG joanna.blazel@psychiatria.com 324328113
Joanna Garus Pracownik Socjalny ds. Pacjentów DSp - Pracownik Socjalny ds. Pacjentów joanna.garus@psychiatria.com 324328163
Joanna Kalisz Inspektor DZp - Pracownik ds. Zamówień Publicznych joanna.kalisz@psychiatria.com 32 6218338
Joanna Moszant Z-ca Kierownika VI - Psychiatryczny ogólny joanna.moszant@psychiatria.com 324328254
Jolanta Kapek-Ksol Kierownik Oddział dzienny psychiatryczny jolanta.kapek-ksol@psychiatria.com 324328193
Katarzyna Radecka p.o. Kierownika DK - Dział Kadrowo-Płacowy katarzyna.radecka@psychiatria.com 324328143
Magdalena Machulec Kierownik LTz - Terapia Zajęciowa magdalena.machulec@psychiatria.com 324328237
Marek Ksol Kierownik IX - Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu marek.ksol@psychiatria.com 324328176
Mariola Myśliwiec-Kowol Kierownik XX - Psychiatrii sądowej mariola.mysliwiec-kowol@psychiatria.com 324328244
Michał Kołodziejczyk Informatyk DI - Informatyk michal.kolodziejczyk@psychiatria.com 324328114
Michał Łętek Kierownik VIII - Psychiatryczny ogólny michal.letek@psychiatria.com 324328128
Mirosława Ćwielong-Szopa Inspektor DS - Sekretariat miroslawa.cwielong-szopa@psychiatria.com 32 4328270, 32 4328274
Olga Jasek p.o. Kierownika VI - Psychiatryczny ogólny olga.jasek@psychiatria.com 324328256
Olszok Dorota Kierownik XVIIIc - Psychiatryczny dla chorych somatycznie dorota.olszok@psychiatria.com 324328107
Ryszard Lewczuk St. Inspektor ds. obronnych DPż - Inspektor ds. Obronnych i P.poż. ryszard.lewczuk@psychiatria.com 324328211
Sebastian Standowicz Kierownik LLb - Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Sebastian.Standowicz@psychiatria.com 324328164
Sylwester Kwiatkowski Pielęgniarz Koordynujący LIp - Izba Przyjęć sylwester.kwiatkowski@psychiatria.com 324328159, 324328183
Violetta Bąk p.o. Kierownika VIIa - Psychiatrii sądowej violetta.bak@psychiatria.com 324328155

Strony