Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU w podziale na poszczególne pakiety (9) w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających.Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33631600-8
Data utworzenia: 
wtorek, 14 Maj, 2013 - 08:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 30 Wrzesień, 2013 - 19:30

Katarzyna Radecka

324328143
katarzyna.radecka@psychiatria.com

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej