Zamówienia publiczne

Dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz na najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LLb.650.2.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz na najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
środa, 3 luty, 2016 - 13:00
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 15 luty, 2016 - 13:00

Transport sanitarny pacjentów na wezwanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Transport sanitarny pacjentów w podziale na dwa pakiety: Pakiet nr 1 - Transport z zespołem podstawowym, Pakiet nr 2 - Transport z zespołem specjalistycznym
Data utworzenia: 
poniedziałek, 1 luty, 2016 - 13:30
Termin składania ofert: 
środa, 10 luty, 2016 - 09:30

Dostawy próżniowego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.644.7.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy próżniowego systemu pobierania krwi do badań laboratoryjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
piątek, 11 Grudzień, 2015 - 14:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 21 Grudzień, 2015 - 13:00

Dostawy przypraw i przetworów owocowo-warzywnych (DZp.DŻ.648,649.ZO-24.2015) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywne dostawy przypraw i przetworów owocowo-warzywnych dla potrzeb Szpitala
Data utworzenia: 
piątek, 4 Grudzień, 2015 - 12:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 14 Grudzień, 2015 - 10:00

Dostawy mięsa, drobiu i wędlin (DZp.DŻ.647.8.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywne dostawy mięsa, drobiu i wędlin dla potrzeb Szpitala
Data utworzenia: 
piątek, 4 Grudzień, 2015 - 12:15
Termin składania ofert: 
środa, 16 Grudzień, 2015 - 09:30

Dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.669.7.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety): - Pakiet 1 – Chleb i bułki - Pakiet 2 – Kołacz, paczki itp.
Data utworzenia: 
środa, 25 Listopad, 2015 - 10:30
Termin składania ofert: 
wtorek, 8 Grudzień, 2015 - 09:30

Dostawy tuszy i tonerów - ZAPYTANIE OFERTOWE (DZp.DGt.666.ZO-25.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
wtorek, 24 Listopad, 2015 - 11:30
Termin składania ofert: 
piątek, 4 Grudzień, 2015 - 10:00

Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.645.7.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Listopad, 2015 - 13:45
Termin składania ofert: 
środa, 30 Grudzień, 2015 - 09:30

Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, za zapłatą wynagrodzenia umownego wyliczonego jako suma kwoty odsetek od udzielonego kredytu bankowego, zgodnie z Uchwałą Nr 10/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu bankowego w celu konsolidacji pożyczek.
Data utworzenia: 
piątek, 13 Listopad, 2015 - 15:00
Termin składania ofert: 
piątek, 15 Styczeń, 2016 - 09:30

Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerowow i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
wtorek, 10 Listopad, 2015 - 14:15
Termin składania ofert: 
wtorek, 22 Grudzień, 2015 - 09:30

Dostawa sprzętu medycznego - Wyniki

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa łóżek z materacami, szafek przyłóżkowych oraz aparatu do EMG
Data utworzenia: 
środa, 4 Listopad, 2015 - 13:15
Termin składania ofert: 
piątek, 13 Listopad, 2015 - 09:30

Ochrona zdalna Oddziału IX i Izby Przyjęć - Powtórka - ZAPYTANIE OFERTOWE (DZp.DGt.442.ZO-20.P.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Ochrona zdalna Oddziału IX i Izby Przyjęć
Data utworzenia: 
środa, 14 Październik, 2015 - 11:00
Termin składania ofert: 
czwartek, 22 Październik, 2015 - 11:00

Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków - ZAPYTANIE OFERTOWE (DZp.DGt.555.ZO-22.2015) -ZMIANA

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz konserwacyjnych w parku wpisanym do rejestru zabytków szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo cenowym (załącznik nr 1 do oferty.
Data utworzenia: 
wtorek, 13 Październik, 2015 - 10:45
Termin składania ofert: 
środa, 21 Październik, 2015 - 09:30

Dostawy nabiału, tłuszczów roślinnych i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ. 530,594,603.6.2015) - ZMIANA Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, tłuszczy roślinnych i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 12 Październik, 2015 - 13:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 20 Październik, 2015 - 09:30

Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ETAP I - odcinek do węzła w26 - powtórka (DZp.DGt.532.4.P.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ETAP I - odcinek do węzła w26.
Data utworzenia: 
środa, 7 Październik, 2015 - 14:15
Termin składania ofert: 
czwartek, 22 Październik, 2015 - 09:30

Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 14:30
Termin składania ofert: 
piątek, 16 Październik, 2015 - 13:00

Dostawy warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.462 i 585.5.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 13:45
Termin składania ofert: 
czwartek, 8 Październik, 2015 - 09:30

Dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) DZp.DGt.496.5.P.2015

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2015 - 13:00
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 5 Październik, 2015 - 09:30

Strony

Subskrybuj Ogłoszenia o wynikach i zawarciu umowy